news

探索印尼

印尼是世界上最大的,拥有17000多个岛屿的群岛国家(没人知道确切的数字),然而其中只有9000个岛屿有人居住。印尼是世界上人口第四大国,有238,000,000居民,领土面积1,904,443平方公里。

苏门答腊

苏门答腊
苏门答腊的古名为suvara dvīpa(梵文:“金岛”),中国文献中也称为“金洲”,马来语称为pulau emas ,也指金洲,显然是因为自古以来苏门答腊山区出产黄金。

巴布亚

巴布亚
巴布亚省(印尼语:Papua)位于印尼版图最东边,东面接壤巴布亚新几内亚共和国,西连西巴布亚省,北临太平洋,南临阿拉弗拉海。巴布亚省是印尼面积最大的省,首府为查亚普拉。

摩鹿加群岛

摩鹿加群岛
马鲁古群岛,印度尼西亚东北部岛屿。属马鲁古省,有哈马黑拉、塞兰、布鲁等岛。山岭险峻,平地少,多火山。

小巽他群岛

小巽他群岛
小巽他群岛(Lesser Sunda Islands),又名努沙登加拉群岛(印尼语:Nusa Tenggara),是马来群岛中的一群岛,位于爪哇岛以东的印度洋和帝汶海之间

爪哇岛

爪哇岛
爪哇(java),指爪哇岛,属于印度尼西亚,是该国的第四大岛屿,印尼首都雅加达便位于爪哇岛的西北岸。

加里曼丹

加里曼丹
加里曼丹岛(Kalimantan Island)也译作婆罗洲(Borneo),是世界第三大岛位于东南亚马来群岛中部

苏拉威西岛

苏拉威西岛
苏拉威西岛按面积是世界第十一大岛,总面积为174,600平方公里,位于印度尼西亚东部,菲律宾南部,形状非常特别,类似一个大K字母,有四个半岛,岛中部是险峻的山区。

巴厘岛

巴厘岛
巴厘岛位于印度尼西亚的东南方,小巽他群岛西端,省会设于南部的登巴萨(Denpasar),面积约5636平方公里。巴厘岛就是她最珍爱的掌上明珠。